Windside tuulienergian mittaus

 
Uuden sukupolven tuuliturbiinin mekaanista kestävyyttä ja vääntömomentteja testattiin WS-0,30 -mallilla Valtion Tieteellisessä Tutkimuslaitoksessa vuonna 1981. Vuonna 1988 sama tutkimuslaitos testasi WS-turbiinia uudelleen laivalaboratoriossaaan ja vähän myöhemmin konelaboratoriossaan. Windside itse testasi turbiinia Ahvenanmaalla sähkömoottorin avulla. Samoihin aikoihin, 1989-91, testasi Suomen Puolustusvoimat Windsiden WS-4 -turbiinia rannikkoalueen ulkopuolisella saarella. Testaus kesti 450 päivää, jona aikana energiantuotantoa mitattiin yhtäjaksoisesti tietokoneella. 

Ote tietokonemittauksista Suomenlahden rannikolla

Generaattorin tuotto Ah:ssa eri tuulen nopeuksilla Suomen rannikolla syksyllä 1989 - keväällä 1991. Mittaus todistaa, että Windside-tuuliturbiinit tuottavat energiaa vähintään 157 päivää enemmän vuodessa kuin tavanomaiset vaaka-akseliset potkurimallit.

Jo vuonna 1981 tehdyissä testeissä huomattiin, etteivät Windside-turbiinit siivet jäädy pyöriessään. Saman havainnon teki Windside WS-0,15 -mallia jatkuvasti käyttävä asiakas Utsjoella Lapissa vuoden 1993-94 talvella: siipiin ei kerry lunta eikä jäätä niiden pyöriessä niinkin ankarissa olosuhteissa, että kaikki muut turbiinit jäätyvät.

WS-0,30C

Erinomaisista testaustuloksista huolimatta Windsiden vahvimmat ominaisuudet tulivat esille vasta todellisessa tuotantokäytössä. Windsiden vahvin puoli on sen kyky hyödyntää alhaisiakin tuulennopeuksiakin, joita enimmillä käyttöalueilla esiintyy. Windsiden sähköntuotanto voi käynnistyä jo 2-3 m/s tuulennopeudella ja mitä suurempi turbiini on, sitä alhaisemmassa tuulennopeudessa se käynnistyy. Sisämaassa 3 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia on mittaustuloksien mukaan noin 100 päivää vuodessa. Niitä ei perinteiseen lentotekniikkaan perustuvat potkurimallit pysty hyödyntämään, koska yleisesti niiden tuotanto alkaa vasta 4-5 m/s nopeudella liikkuvasta tuulesta. Tuulen suunnalla ei myöskään ole Windsidelle merkitystä, koska tuuli tarttuu spiraalinmuotoisiin siipiin aina oikeasta kulmasta. Automaattisia, helposti rikkoutuvia kääntömekanismia ei siinä myöskään tarvita.